Decimus Valerius Asiaticus

Decimus Valerius Asiaticus 35 ve 46 yıllarında iki defa Roma konsülü olarak görev yapmıştı. Gallia Narbonensis'den senatoya giren ilk kişiydi. İmparator Caligula'ya yönelik suikastin başını çekenlerden biriydi.

İmparator Claudius'a yakındı ve Brötonlara karşı yaptığı seferde kendisine eşlik etmişti. Claudius muhtemelen iktidarına engel teşkil ettiğini düşünerek kendisini sahte delillere dayanaak intihar etmeye zorlamıştı. Caligula'nın üçüncü karısı Lollia Paulina'nın kızkardeşi Lollia Saturnina ile evlenmiş ve bir oğlu olmuştu.