Gramatoloji üzerine

(De la grammatologie sayfasından yönlendirildi)

Gramatoloji üzerine (Fransızcası: De la grammatologie), Fransız filozof Jacques Derrida'nın 1967 yılında yayınladığı kitaptır.

Derrida bu kitapta, batı felsefesi tarihi boyunca yazının, konuşmanın ikincil bir türevi, bir sapkın biçimi olarak düşünüldüğünü ileri sürer. Sözün dopdolu mevcudiyeti karşısında yazı, sahipsiz, öznesiz ve mesnetsizdir. Sözün sahibi sözün elinden tutarken yazı, düşünce için bir düşkünlük ve acziyet olarak damgalanmış ve bastırılmıştır. Saussure'den Rousseau'ya ve Husserl'e bütün batı metafiziği Platoncu söz-logos merkezli tavrın hükmü altındadır.

1967 yılı Derrida için üç kitabının basıldığı yıldır. L'écriture et la différence (Yazı ve fark) ve La voix et le phénomène (Ses ve fenomen) adlı kitapları, yazı merkezli yapısöküm tavrını ilk ortaya koyduğu diğer eserleridir.

Kitap türkçeye Gramatoloji adıyla Bilgesu Yayıncılık tarafından 2011 yılında kazandırılmıştır.