De Trinitate

De Trinitate/Üçlü-Birlik Üzerine

De Trinitate
Angelsatmamre-trinity-rublev-1410.jpg
Andrei Rublev'in Üçlemesi olarak bilinen resim.
Yazar Augustinus
Ülke Antik Roma
Dil Latince
Konu Teslis
Türler Teoloji, Mistik, Felsefe

TarihiDüzenle

De Trinitate, Augustinus tarafından yazılan ana teolojik tezlerden birisi olmakla birlikte Kartaca piskoposu olan Aurelius’un ricası üzerine 399 senesinde yazılmaya başlanıp 421 senesinde tamamlanmıştır.[1]

İçerikDüzenle

Tezin ilk 7 cildinde Augustinus Kutsal Metinler’i ve felsefi kavramları kullanarak Kutsal Üçlü Birlik’in varlığını kanıtlamaya çalışmaktadır.[2] Geri kalan 8 ciltte ise Tanrı’nın iç yaşamı üzerine bir inceleme yürütmüştür. Yani bu ciltler: Üçlü Birlik içinde nasıl olur da 3 kişi de birbirleri ile bir bağ içerisinde bulunmaktadır ve nasıl olur da Üçlü-Birlik’in imgesi her insanın ruhuna bir şekilde mühürlenmiştir gibi soruların irdelenmesini konu edinmiştir.[3]

Kutsal Metin aracılığıyla Üçlü-Birlik’in varlığının kanıtlanması yöntemi Augustinus’u Kutsal Metnin ne anlama geldiğini açıklamaya itmiştir. Öyle ki Oğul’un Baba tarafından ve Kutsal Ruh’un da Oğul ve Baba tarafından birlikte gönderildiğini de bu vesileyle açıklayacaktı. Üçlü-Birlik'i savunan inancın karşıtları ise bir gönderen ve bir de gönderilenin var olup olmadığını ve gönderilecek olanın gönderenden daha eksik olup olmadığı fikirlerini tartışmaya açmışlardı. Augustinus ise, Oğul’un (yani gönderilenin) et ve kandan yaratılmış olması nedeniyle daha eksik olduğu izlenimi vermesine rağmen esasen Baba ile aynı özden gelmesi nedeniyle ondan daha eksik olabileceği fikrini reddetmiştir.[4]

5 ve 7. ciltlerde Augustinus neden Ousia kavramını töz yerine Essentia (öz) şeklinde çevirdiğini açıklamıştır.[5] Ayrıca söz konusu Üçlü-Birlik olduğunda ‘kişi’ terimini Sabelyancılar gibi maske ya da rol şeklinde yorumlanmasına neden olabilecek olmasından dolayı yanıltıcı bulmuştur.[6]

8 ve 15. ciltlerde Augustinus dünyada Üçlü-Birlik’in varlığını aramış ve nihayetinde onu kendi iç dünyasında bulmuştur. Daha açık olmak gerekirse; kendi hafızasında, zekasında ve iradesinde, yani Üçlü-Birlik’in adeta mühürlenmiş (iz bırakmış) şekilde bulunduğu zihninde aradığı cevabı bulmuştur.[7]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ T. Clark, Mary (2001). The Cambridge companion to Augustine. Cambridge University Press. s. 92. ISBN 0 521 65018 6. 
  2. ^ Marmion, Declan (2010). An Introduction to the Trinity (İngilizce). Rik Van Nieuwenhove. Cambridge: Cambridge University Press. s. 86. ISBN 978-1-139-77917-3. OCLC 818817542. 
  3. ^ İdem. s. 90. 
  4. ^ İdem. s. 87. 
  5. ^ İdem. s. 87. 
  6. ^ The Cambridge companion to Augustine. s. 96. 
  7. ^ An Introduction to the Trinity. s. 90.