Değişim değeri

Siyasi ekonomi ve özellikle Marksist ekonomide, değişim değeri piyasa için üretilmiş ve piyasada satılan malın dört temel özelliğinden biridir. Diğer üçü kullanım değeri, ekonomik değer ve fiyattır.[1] Bu dört kavramın insanın düşüncesinde Aristo’dan Ricardo’ya kadar çok uzun bir tarihi vardır[2].

Marks’a göre değişim değeri ve fiyatDeğiştir

Marks’a göre bir malın değişim değeri fiyatı ile özdeş değildir, ancak eğer ticareti yapılırsa diğer malların ne kadarına karşılık geldiğini gösterir.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Howard Nicholas, Marx's theory of price and its modern rivals. London: Palgrave Macmillan, 2011.
  2. ^ David Ricardo ( 1817 ) On the Principles of Political Economy and Taxation