Davud Paşa Külliyesi

Davud Paşa Külliyesi, II. Bayezid dönemi vezirlerinden Koca Davud Paşa tarafından yaptırılmış, içerisinde cami, medrese, mektep, mahkeme, aşevi gibi yapı ve kurumlar barındıran, 1485 yılında yapımı tamamlanan bir külliyedir.[1] Külliye günümüzde Fatih İlçesi sınırlarında bulunan Kocamustafapaşa ile Cerrahpaşa semtlerinin tam ortasında bulunmaktadır.[2]

Külliye'nin içinde bulunan yapılarDeğiştir

Davud Paşa Cami Cerrahpaşa'da Ağa Baba Sokağı'nda bulunmaktadır. Cami yapıldığı günden beri birçok kez doğal afet yaşamıştır. 1766 Büyük İstanbul depreminden sonra Hassa mimarlarınca tamir edilmiştir. 1855 yılında 2 kubbesi 1894 yılında ise son cemaat yeri tamamıyla çökmüştür. Cumhuriyet yıllarında ilk tamirler Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından yaptırılmıştır.[3]

Davud Paşa Medresesi Cami'nin sol tarafında kalmaktadır. Mimarisi Klasik Osmanlı medresesi tipindedir. Bir süre ahır, gübre deposu, barınak olarak kullanmıştır.[4]

Mahkeme kısmı, 1661 yılının Mayıs ayında Saraçhanebaşında Dülgerzade Cami yakınlarında iken IV. Mehmed tarafından Davud Paşa Cami yanına taşınması emri verilmiştir. Davud Paşa Külliyesi'ne sonradan katılmıştır.

Mektebi kısmı Davud Paşa Külliyesi'ne aittir, başlarda sıbyan mektebi olarak kullanılmış, Tanzimat Dönemi'nde eğitim ile ilgili yapılan yenilikler ile 1847 yılında Rüştiye Mektebi olmuştur. Günümüzde Davutpaşa Anadolu Lisesi olarak kullanılmaktadır.[5]

Aşhane ve İmaret kısmı ise medresede kalan öğrenciler ve yoksulların ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmış bölüm. Ancak günümüzde bu yapı yok olduğu için nerede konumlandığı bilinmemektedir.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "TDV, İslam Ansiklopedisi". 7 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ "Turan AKINCI". 17 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ "Fatih Kaymakamlığı". 26 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  4. ^ Ekrem Hakkı Ayverdi. Osm.Mim. Fatih Devri 3. Cilt. s. 335. 
  5. ^ "MEB D.A.L Tarihçesi". 7 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.