Daniel Miller

antropolog

Daniel Miller (d. 1954), insanların şeyler ile olan ilişkileri ve tüketim kültürü üzerine birçok çalışma ortaya koyan antropolog. En önemli eserlerinden birisi olan teorik çalışması Material Culture and Mass Consumption'dır. Miller bu çalışmasında nesne ve özne arasındaki düalist ilişkiyi ve sosyal ilişkilerin bir aktivite olan tüketim sayesinde nasıl yaratıldığını incelemiştir.