D flip-flop, 1 bitlik hafıza. Tetikleme darbesi ile tutuğu değeri bırakır ve yeni gelen değeri tutmaya başlar.

Durum Tablosu değiştir

D C Q(n+1)
0 1 0
1 1 1
X 0 Q(n)

D tipi Flip Flop’lar, giriş verisinin saat darbesiyle kabul edilmesi açısından farklılık gösterirler. Bu farklılık Flip Flop’un tetiklenme yapısından kaynaklanır. Kenar (edge) tetiklemeli Flip Flop’lar, D girişindeki lojik değeri saat darbesinin bir lojik değerden diğerine geçişinde çıkışa yani Q'ya iletirler. D Flip Flop’un bu özelliği blok gösteriminde (pozitif kenar tetiklemeli) clock girişindeki “ > “işareti ile belli edilir. Eğer Flip Flop 0’dan 1’e geçişte clock alıyorsa, D girişindeki bilgiyi çıkışa iletiyorsa pozitif kenar tetiklemeli, 1’den 0’a geçişte tetik alıyorsa negatif kenar tetiklemelidir.

Dış bağlantılar değiştir