Dügâh Kâr

Dügâh Kâr, Hacı Fâik Bey'in Dügâh makamında ve Kâr formunda bestelediği mûsikî eseridir.

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında bestelenmiştir. Eserin güftesi de bestekâra aittir. Eser dügâh makamı ve hafîf usulü ile başlar. Eserin içinde yakın makamlar olan saba ve hicâz ile hüseynî makamına geçkiler ve asıl makam olan dügâha etkileyici tarzda dönüşler vardır. Eserin en başında, güfteler arasında ve sonunda ikâî terennümler ve lâfzî terennümler yer alır. Yürük Semâî usulüne geçki yapılan son bölümde bestekâr eseri mûsiki erbâbına hediye ettiğini belirtir ve dinleyenlerden kendisine ve geçmiş mûsikî üstadlarına dua ister.

İsmâil Dede Efendi'nin Rast Kâr-ı Nev adlı eserinden sonra bestelenmiş olan Kâr formundaki eserlerin en tanınmış ve sevilmiş olanıdır. Eserin notası TRT repertuvarında 8743 no ile yer alır.