Düşünce okuma

Düşünce okuma, telepatik yeteneği olduğunu iddia eden kişilerin, başkasının zihnindeki düşünce ve fikirleri, o kimsenin “vericilik” çabası göstermemesine karşın anlayabildiğini söylemesine verilen addır.

Bu fenomen, bir başka deyişle, vericinin hiçbir katkısı olmaksızın, alıcı tarafından gerçekleştirilen çabayla oluşan düşünce aktarımı olarak da tanımlanabilir.Metapsişikçiler, kimi medyumların, manyetik süjelerin, mistiklerin ve mürşitlerin (inisiyatör) karşısındakine, kendisine soracağı soruyu henüz sözle sormadan yanıtlamalarını düşünce okuma olayı olarak açıklarlar.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Metapsişik Terimler Sözlüğü,Ergün Arıkdal
  • Dharma Ansiklopedi,Dharma Yayınları