Düğme, giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturma aracı. Ayrıca bazı insanlarda Koumpounofobi denilen düğme fobisi vardır.

düğmeler
Düğme iliği

"Gömleğin düğmesi"

  • Çevrilmek veya üzerine basılmak yoluyla bir elektrik akımını açan, kapayan, herhangi bir makineyi işleten veya durduran parça:

"Radyonun düğmesi."

  • Hayvan bilimi üst deri altındaki kıkırdak ve yağdan oluşmuş düğme biçimindeki çıkıntı:

"Kalkan balığının düğmeleri."

Geçmiş Değiştir

Eski insanlar giysilerini düğme yerine bitkilerin iğneleri, hayvan kemikleri ve ince ağaç dalları ile iliklemişlerdir. Eski Mısır'da ilmikler kullanılmış ve giysinin bir parçasının ucu ikinci parçadaki delikten geçirilerek bağlanmıştır. İlk düğme MÖ 3000'li yıllarda deniz kabuğundan İndus Vadisi'nde yapılmıştır. Bu düğmeler, İndus medeniyetinin Kot Diji devrine (MÖ 2800 - 2600) aittir. Ayrıca, eski düğmelere Bronz Çağı'nda rastlanmıştır. Ayrıca benzer ürünler Çin'de (MÖ 2000 – 1500), Eski Roma ve Yunanistan topraklarında da bulunmuştur.

Dış bağlantılar Değiştir

Düğme Tdk