J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde bir insan soyu.

Numenor İnsanları'na, özellikle onların soyundan gelen Arnor ve Gondor halklarına verilen isimdir. Numenor soyundan gelen insanlara uzun ömür verilmiştir. Elendil ve oğulları tarafından İkinci Çağ'ın sonunda Orta Dünya'da iki büyük ve kadim Dunedain Krallığı kurulmuştu: Kuzey Krallığı Arnor ve Güney Krallığı Gondor. Önceleri iki krallık daha büyük bir Dúnedain halkı için oluşturulmuş ve Annûminas'taki bir Yüksek Kral tarafından yönetilmesi düşünülmüştü. Bu dönemde Yüksek Kral Arnor'da yaşamakta olan Elendil'in kendisiydi. Ancak Elendil'in oğlu Isildur'un ölümünün ardından Arnor ve Gondor birbirinden ayrılıp tarih içinden birbirinden farklı yollar izlediler.

Dúnedain'in Kuzey Krallığı Arnor, Isildur'un doğrudan vârisleri tarafından yönetildi. İlk Kral da Isildur'un en küçük oğlu Valandil'di. Ancak toprakları her zaman kargaşa içinde oldu. İç karışıklıklar ve Angmar ile yapılan savaş sonunda Arnor önce dağıldı, ardından tamamen yok edildi. Böylece Kuzey Dúnedain yavaş yavaş küçülen, önemini kaybeden ve oradan oraya dolaşan bir insan topluluğu haline geldi.

Yine de Isildur'un kanı bu insanların Reis'lerinde devam etti. Aragorn II Elessar, Isildur'un 39. vârisiydi ve 3000 yıllık ayrılıktan sonra Dunedain Krallıkları'nı birleştiren de o oldu. Sonradan evlendi. Dunedianları uzun süre korudu.