Dövüş (anlam ayrımı)

Dövüş, anlaşmazlığa düşan tarafların fiziksel şiddete başvurması.

Dövüş sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: