Dörtleme

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Dörtleme, edebi terim. Üç farklı manaya gelebilir:

  1. Türk Halk Edebiyatında dört dizelik kıtalardan oluşan nazım şekillerinin genel adı; Mani.
  2. Antik tiyatroda yazarın (tiyatro) yarışmasına katılabilmek için yazması gereken üç tragedya ve bir satır oyunun tamamına verilen (genel) isim.
  3. Bir öykünün dört evresini ihtiva eden dört oyunun tamamına verilen isim.