Dördüncü dünya

Dördüncü dünya, üç dünya modelinin bir uzantısı olan bir tanımıdır. Bu terim genellikle kendine ait bir devleti olmayan ve dünyanın politik ve ekonomik sisteminden etnik ve dini açıdan tanınmayan ve dışlanan ulusları tanımlamaktadır.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle