D'Alembert işleci

(D'Alembert İşlemcisi sayfasından yönlendirildi)

D'Alembert işlemcisi, özel görelilikte, elektromanyetizmada ve dalga kuramında; Minkowski uzayını ve Einstein alan denklemlerinin diğer çözümlerini sağlayan Laplace işlemcisine d'Alembert işlemcisi veya dalga işlemcisi denir.

İşlemci, ya da olarak da gösterilebilir. Kare olmasının nedeni 4 boyutlu Minkowski uzayını temsil ediyor olmasıdır. Aynı şekilde Laplace işlemcisindeki simgesi de 3 boyutlu uzayı temsil etmektedir. Kuantum alan kuramında daha çok gösterimi yeğlenir.

TanımDeğiştir

Minkowski uzayında d'Alembert işlemcisinin açık tanımı, c ışık hızı olmak üzere,

 

şeklindedir. Burada açıkça görüleceği gibi uzay 4 boyutludur. Ancak sâdelik adına (x,y,z,t) koordinatları yerine (x,y,z,ict) seçilerek,

 

biçimine dönüşür. Burada i sanal birim]dir.

Einstein toplam uzlaşımı ile   koordinatlar ve   türevler olmak üzere d'Alembert işlemcisi,

 

olarak ifâde edilebilir ki burada   Minkowski metriğidir.

Ayrıca Laplace işlemcisi ile de tanımlanabilir:

 

Fizikte d'Alembert işlemcisiDeğiştir

Dalga denklemi, d'Alembert işlemcisi ile ifâde edilebilir:

 

burada   dalga fonksiyonudur.