Cormoran

Cornish folklor kahramanı

Cormoran Cornwall folklorunda Aziz Michael Dağı ile ilişkili bir devdir. Yerel gelenek, bazı versiyonlarda karısı Cormelian'ın yardımıyla adayı yaratması ve anakara topluluklarından gelen sığırlara baskın yapmak için bir üs olarak kullanmasıyla ona borçludur. Cormoran, İngiliz peri masalı "Dev Katili Jack" de kahraman Jack tarafından öldürülen ilk dev olarak ve "Tom the Tinkeard" öykülerinde ciddi bir tehdit oluşturmak için çok yaşlı bir dev olarak görünür.

"Dev Cormoran tüm taşraya korku salıyordu.", İngiliz Peri Masallarına (Flora Annie Steel) Arthur Rackham'ın ilüstrasyonu,resim.