Conubium

Conubium antik çağ Roma hukukunda evlenme hakkı. Roma yurttaşlarının sahip olduğu haklardan biridir.