Configure

configure Linux/Unix tabanlı sistemlerde bir yazılımın ya da program paketinin kaynak dosyaları üzerinden kurulması esnasında, paketin kurulum kurallarını belirleyen ve paketin bağımlı olduğu yazılım ve kütüphaneleri kontrol eden betiktir. configure betiğine komut satırından geçirilen çeşitli parametreler yardımıyla, paketin kurulacağı dizin, hangi özelliklerle kurulacağı ve bu paketin bağımlı olduğu diğer paketler var ise gerekli olduğu durumda bunların kurulu olduğu dizinler belirtilir. Betiğin çalışması esnasında meydana gelen hatalar ekrana direkt olarak basılarak hatanın olduğu yerde betiğin çalışması durur. Hata ile ilgili ayrıntılı bilgi config.log isimli bir dosyada tutulur. Kaynak dosyaların make komutu ile derlenmeye başlanabilmesi için configure betiği hatasız bir şekilde çalışmasını tamamlamalıdır.