Commission of Justiciary

Bir adalet komisyonu, İskoçya'da özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda uygulanan bir kanun yaptırım yöntemiydi.

Merkezi hükûmetin pratik erişiminin sınırlı olduğu bir dönemde, otorite (genellikle kral), tek bir birey veya bir dizi bireye yetki verebilir ve yetkili makamların ilgili olduğu belirli bir sorunla başa çıkmak için harekete geçmelerini isteyebilirdi. Sorun belirli bir suçtan, belirli bir suçludan veya suçlulardan veya daha geniş bir yerel bozukluktan oluşabilirdi.

Siyasi kontrol

değiştir

Bu türden bir sistem suistimale açıktı ve kodamanlar tarafından şahsi menfaatleri için kullanılabiliyordu. 1592'deki bir tüzük, genel komisyonlara (belirli bireylere yönelik belirli komisyonların aksine) son vermeyi amaçladı ve 1608'de bir imza komisyonu sicilinin kurulması, Konsey'in (sonuçta başarılı) etkinliğinin bir başka kanıtıdır.[1]

Cadı avcılığı

değiştir

17. yüzyıla kadar ayakta kalan bir adalet komisyonu biçimi, cadı avı sırasında kullanılan bir komisyondu.[2]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Julian Goodare, The Government of Scotland, 1560-1625 (Oxford University Press, 2004), at pp.199-200
  2. ^ Julian Goodare, The Scottish Witch-hunt in context (Manchester University Press, 2002)