Coğrafi referanslama

Dijital verilerin coğrafi kordinatlar ile bağlanması işlemi

Coğrafi referanslama, belirli koordinatların belirli verilere bağlanması yahut belirli veriler ile ilişkilendirilmesidir. Bilgisayar kullanımlı kartografya, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi alanların olmazsa olmazı olan coğrafi referanslama, zaman zaman arşivlenen fotoğraf ve videolar için de kullanılmaktadır.