Coğrafi veri altyapısı

(Coğrafi Veri Altyapısı sayfasından yönlendirildi)

Coğrafi Veri Altyapısı (CVA), coğrafi verileri etkin ve esnek bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek üzere etkileşimli olarak birbirine bağlanmış coğrafi veri, metaveri, kullanıcılar ve araçlardan oluşan bir yapıdır. Başka bir ifade ile Coğrafi Veri Altyapısı, coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, dağıtımı, kullanımı ve güncellenmesi amacıyla gerekli olan bilgi teknolojileri, coğrafi veri altyapısı politikaları, coğrafi bilgi standartları, insan kaynakları ve bunlara ilişkin etkinliklerin bütünüdür en:Spatial Data Infrastructure, [1] 17 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..

Coğrafi Veri Altyapısı, global düzeyde, bölgesel düzeyde, ulusal düzeyde olabilir.

Global Düzeyde Coğrafi Veri Altyapılarına örnekler:

Bölgesel Düzeyde Coğrafi Veri Altyapılarına örnekler:

Ulusal Düzeyde Coğrafi Veri Altyapılarına örnekler (Alfabetik Sırayla):

[15] 17 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. : Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Forumu