Circa

yaklaşık - belirtilen bir değerin söz konusu tarihe yakın olduğunu belirtmek için kullanılır ve P1480 ile birlikte kullanılmalıdır ve kesin bilginin bulunmadığı zamanlarda belirtilir.

Circa veya aynı anlama gelen Türkçe Yaklaşık veya Tahmini (Latince etrafında, hakkında anlamına gelir.), İngilizce bir kalıp olan ve genellikle yazımda c. veya ca. olarak kısaltılarak kullanılan (ayrıca circ. veya cca olarak da kullanımına rastlanabilir.) tarih yazımıdır. Sıklıkla İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Hırvatça, Almanca ve Slovakça dillerinde olaylara veya soy biliminde yaklaşık doğum ve ölüm tarihlerini belirtmek amacıyla kullanılır.

Yaklaşık kullanımında tarih aralıkları kesin olmayan ve yaklaşık olarak tarihler arasındaki süreyi, tarihler ise genellikle kesin olması muhtemelen olası tarihleri belirtir. Bazı örnek kullanımları:

  • 1732–1799, belirtilen yıllar arasında olduğu kesin olarak bilinmektedir.
  • c. 1732–1799, yalnızca ikinci yıl kesindir, ilk yıl ise yaklaşık olarak bilinmektedir.
  • 1732 – c. 1799, bu kullanımda yalnızca ilk yıl kesin, ikinci yıl ise yaklaşık olarak bilinmektedir.
  • c. 1732c. 1799, her iki tarih, yaklaşık olarak bilinmektedir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle