Cibre, özellikle üzüm gibi şıralı meyvelerin şırası alındıktan sonra kalan az sulu az şekerli kısımdır. Şarap ya da pekmez üretiminden artan cibre Trakya'da hardaliye, Yunanistan'da Tsipouro ve Bulgaristan'da rakı yapımında kullanılır.

Cibre