Cevat Geray

Cevat Geray, (d. 1930, İstanbul - ö. 23 Temmuz 2018, Ankara) kent bilimci, akademisyen, eski SBF dekanı.

Cevat Geray

Cevat Geray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (SBF) 1953 yılında bitirdi. İlk görevi olarak, Bursa'da ve İstanbul'da yüksek bir devlet görevlisinin yanında görev yapan resmi görevli sıfatıyla "maiyet memurluğu" işlerinde bulundu. 1956 yılı başından itibaren üç ay süreyle İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Antalya Gündoğmuş ilçesinde kaymakamlık yaptı. Daha sonra bu görevinden ayrılan Cevat Geray, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yeni açılan "Şehircilik Kürsüsü" bölümünde asistan olarak çalıştı.[1]

1956 yılından iitibaren üç yıl süreyle New York Üniversitesi Şehircilik, konutlaşma, yerel yönetimler gibi konulardad çalışma ve araştırmalar yaptı. 1960 yılında "Şehir Planlamasının Başlıca Uygulama Araçları" başlıklı doktora tezini vererek, "Siyasi İlimler Doktoru" unvanını aldı.

Geray, Kayseri - Bünyan ile ilgili olarak, "Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları" teziyle doçent (1966), "Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar" adlı teziyle de profesör unvanlarını kazandı (1973).[2]

Toplum kalkınması ve şehircilik alanlarında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Profesör Cevat Geray, 1963'ten 1967'ye kadar Devlet Planlama Teşkilatı'nda, 1970-1971 yıllarında TRT Genel Müdür danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Mezun olduğu okula dekan seçilerek SBF'de göreve başladığı tarih 1977'dir. Ancak 1982 yılında YÖK yasası gereği dekanlıktan ayrılmasının ardından bir yıl sonra 1402 sayılı Sıkıyönetim yasası ile görevinden alındı.[3]

Aynı yıl başlayan Kent-Koop danışmanlığı ile 1989-1990 Türkkent Genel Müdürlüğü görevlerini yapmasının ardından Danıştay kararı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki görevine iade edildi. Buradaki altı yıllık çalışmasından sonra Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nde başkanlık görevi yaptı ve buradan emekli oldu (1999).

Cevat Geray, Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans programında Şehircilik, Mahalli İdareler, Kentleşme Politikası, Kooperatifçilik, Mahalli İdareler Maliyesi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, ve Kırsal Gelişim derslerinin ile birlikte yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok ders ve seminer gerçekleştirdi, sempozyumlara katıldı. Emekli olmasına karşın etkin mesleki aktivitelerini bırakmayan Geray, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi ile Karadeniz Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin Şehircilik ve Bölge Planlaması, Mimarlık Mühendislik Fakültesi ve İktisat Fakültelerinde çeşitli ders ve seminerler verdi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Halk Eğitimi ve Köy Sosyolojisi derslerini yürütmüştü.[4]

Yazıları birçok İngilizce ve Türkçe dergi ile Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı. Prof. Dr. Geray’ın bütün yazıları yakın zamanda “Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları” başlığıyla iki cilt halinde yayımlandı. Prof. Geray, İnsan Hakları Derneği kurucularındandı. Ayrıca, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nden sağ kurtulanlar arasında yer almaktaydı. 2002 yılında kurulan Bağımsız Cumhuriyet Partisi ile Dil Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyeliği görevlerinde de bulundu.

KitaplarıDüzenle

  • Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları (Palme Yay. 2018)
  • Kooperatifçilik (Neka Yay. 2014)
  • Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları (Phoenix Yay. 2011)

KaynakçaDüzenle