Cerîde-i Askeriyye

1864'te yayımlanmaya başlayan, ilk resmî ordu gazetesi

Cerîde-i Askeriyye, Osmanlı Devleti tarafından 17 Ocak 1864'te yayını başlayan İstanbul'da çıkan ilk resmi ordu gazetesi

Gazete, Osmanlı Devleti'nin ordu durumunu bahsetmesinin yanında, çeşitli haberlerle de halkı bilgilendiriyordu.