Cerîde-i Askeriyye

Cerîde-i Askeriyye, Osmanlı Devleti tarafından 17 Ocak 1864'te yayını başlayan İstanbul'da çıkan ilk resmi ordu gazetesi

Gazete, Osmanlı Devleti'nin ordu durumunu bahsediyordu. Ve çeşitli haberlerle halkı bilgilendiriyordu.