Cassegrain yansıtıcı

The Forststernwarte Jena 50cm'lik Cassegrain teleskop.

Cassegrain yansıtıcı temel bir içbükey ayna ile ikincil bir dışbükey aynanın birlikteliğidir ve çoğunlukla optik teleskoplarda ve radyo antenlerinde kullanılır.