Camp Grant Katliamı

1871 yılında kızılderili kabileleri arasında gerçekleşmiş sivil içerikli katliam.

Camp Grant, Arizona.

Apache yerlilerinden nefret eden yaklaşık 150 Papagolu kızılderili 30 Nisan 1871 gecesi gizlice Güney Arizona topraklarında bulunan Grant Kampına sızdılar. Bu topluluk beyazlarla barış isteyen Apache kabilelerine saldırdılar. 108 kadın, erkek ve çocuk öldürüldü. Öldürülenler arasında sadece sekiz erkek vardı. Katliamcılar 29 çocuğu da rehin aldılar ve daha sonra Meksika'ya köle olarak sattılar. Yetkililer katliam önderini tutukladılar fakat mahkemede temize çıkarıldılar.

Katliamlar ABD başkanı Ulysses S. Grant tarafından geliştirilen politikayı da etkiledi. Söz konusu politika Apache yerlilerini diğer yerlileri uygarlaştırmak için kullanmaktı. Bu katliam Apache Savaşı'nın da başlamasına neden oldu.

İç bağlantılar değiştir

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Colwell-Chanthaphonh, Chip. 2007. Massacre at Camp Grant: Forgetting and Remembering Apache History. University of Arizona Press, Tucson.
  • Colwell-Chanthaphonh, Chip. 2003. The Camp Grant Massacre in the Historical Imagination. Journal of the Southwest 45(3):249-269.
  • Colwell-Chanthaphonh, Chip. 2003. Western Apache Oral Histories and Traditions of the Camp Grant Massacre. American Indian Quarterly 27(3&4):639-666.
  • Hammond, George P. 1929. The Camp Grant Massacre: A Chapter in Apache History. Berkeley: Proceedings of the Pacific Coast Branch of the American Historical Association.
  • Hastings, James E. 1959. The Tragedy at Camp Grant in 1871. Arizona and the West 1(2):146-160.
  • Langellier, J. Phillip. 1979. Camp Grant Affair, 1871: Milestone in Federal Indian Policy? Military History of Texas and the Southwest 15(2):17-30.