1413 yılında çıkmış ekonomik kökenli Fransa iç isyanı.

Asıl ismi Simon Le Coustellier olan Parisli bir hayvan çiftçisi Simon Caboche, ekonomik durumlarından hoşnutsuz olan yaklaşık 500 Fransız esnafın, hükûmete karşı başlattığı ayaklanmaya önderlike etti. Nisan 1413'te Burgunya dükü "Korkusuz" John'u destekleyen sözde Caboche yanlıları, Burgonya İç Savaşı sırasında Pariste bulunan kraliyet hapishanesi Bastille'ye saldırdılar. Kaleyi vahşi bir şekilde ele geçirdiler. Kral IV. Charles radikal reformları taahhüd eden ordonnance cabochienne'yi yayınlamak zorunda kaldı. Ancak Caboche yanlılarının devam eden ayaklanmaları Parisli burjuvayı kışkırtarak Burgonya dükü'nün düşmanı Orleans dükü Charles'in isyancılara saldırmasına sebep oldular. Kanun fes edildi ve isyancılar yakalandı. Reform ümidi bu isyandan sonra açık açık görülür oldu.

Ayrıca bakınız

değiştir