COGAG(Combined G asand Gas) Savaş gemilerde kullanılan tahrik sistemidir. Geminin sadece intikalini değıl, üzerindeki çeşitli sistemlerin çalışması için gerekli elektrik enerjisini de sağlar.

COGAG: Gaz türbinin ve gaz türbinin birleşmesinden oluşur. Bu tahrik sisteminde yüksek sürat ihtiyacına bağlı olarak dizel motor ve buhar türbininin yerini gaz türbini almaktadır. ABD,Japonya, Rusya ve İspanya Donanmaları COGAG sistemini tercih ettiği görülmektedir.