Burst (Börst okunur) İngilizcede patlama anlamına gelen bir kelime olup[1] analog televizyon yayıncılığında renk pilot sinyalini tanımlamak için kullanılır.

PAL sisteminde bir satır. Şekilde "BRS" burst sinyalinin gönderildiği süredir.
(Yaklaşık 2.26 )
Osilaskopta senkron ve burst

Analog televizyon yayıncılığında renk sinyali görüntü sinyaline üç ayrı yöntemle eklenir. Bunlar NTSC, PAL ve SECAM sistemleridir. Bu üç sistemden ikisi yani NTSC ve PAL renk sinyalini renk taşıyıcı sinyal fazı ile iletirler. Sinyal fazındaki gecikmenin miktarı rengi (hue) belirler. Bu sebeple verici ile alıcı fazın başlangıcı konusunda senkronize edilmelidir. Burst sinyali denilen sinyal bu senkronizasyon işlemini yapan renk pilot sinyalidir. Yani burst renk bilgisi iletmez; fakat sinyal fazının nasıl değerlendirileceği konusunda alıcıyı uyarır. Burst sinyali frekansı renk sinyali frekansına eşittir yani;

NTSC....... 3 579 545 Hz
PAL.......... 4 433 618.75 Hz

Görüntü sinyali satır adı verilen yatay taramalardan oluşur. Bu satırlarda art karartma eşiği denilen ve siyah düzeyi ileten bir bölüm vardır. Burst bu bölümde gönderilen 10 sinüs sinyali uzunluğunda bir sinyaldir. Alıcı bu sinyalin fazını esas kabul ederek satır boyunca gönderilen renk sinyalinin fazını değerlendirir.[2]

Burst sinyalinin bir başka görevi de renkli alıcıların renksiz yayın izlerken parazitik renkler almasını önlemektir. Çeşitli sebeplerden görüntü sinyaline binen parazit renkli alıcılarda renk olarak değerlendirilebilir. Ancak yayında burst olmaması bu duruma engel olur.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Cambridge dictionary
  2. ^ Gordon.J.King:Beginner’s Guide to Color Television, ISBN 0 408 00191 1, sf 16-18