Burhan İmad Şah

Burhan İmad Şah (1558, ö.1574), İmadşahlar hanedanının son hükümdarıdır. Babası Derya İmad Şah'ın ölümünden sonra 1561 yılında çocuk yaşta tahta geçti. 1565'te Talikota Muharebesi sonrası Berar Sultanlığı, Ahmednagar hükümdarı Murtaza Nizam Şah ve Bicapur hükümdarı Ali Adil Şah'ın ortak ordularınca istila edildi ve ülke harabeye döndü. İstilacılar ülkeden yağmur mevsiminin gelmesi nedeniyle çekildi. 1566'da Berar, bu kez Farukiler sülalesinden Handeş hükümdarı 2. Miran Muhammed Şah tarafından istila edildi. Berar veziri Tufal Han, bu istilayı püskürtmesi için eskiden Golkonda'da vezirken kovulan ve Berar'a kaçan Jag Dev Rao komutasındaki orduyu görevlendirdi. Jag Dev Rao, bazı çatışmalarda Handeş ordusunu yenip istilayı püskürttü.

Burhan İmad Şah döneminde yönetimde sözü geçen vezir Tufal Hal, 1568'de tahti ele geçirdi ve onu Narnala kalesinde gözetim altında tutarak Berar Şahı unvanını aldı. Buna karşın Berar halkı Tufal Han'ı hükümdar olarak kabul etmeyince bu durumu bahane eden Ahmednagar hükümdarı Murtaza Nizam Şah, 1572'de Berar'ı istila edince Tufal Han, Burhan İmad Şah'ın sürgünde bulunduğu Narnala kalesine kaçtı. Ancak Murtaza Nizam Şah, kısa süre sonra Narnala kalesini ele geçirdi ve eski hükümdar Burhan İmad Şah, Tufal Han ve onun oğlu Şems-ül Mülk'ü tutsak alıp hapsetti ve Berar'ı Ahmednagar topraklarına kattı. Nihayet 1574'te Murtaza Nizam Şah, büyük olasılıkla hapsettirdiği Burhan İmad Şah, Tufal Han ve onun oğlu Şems-ül Mülk'ü öldürttü.