Bruno (aziz)

Şartrö Tarikatı'nın kurucusu

Aziz Bruno veya Kölnlü Bruno Şartrö Tarikatı'nın kurucusu ve Papa II. Urban'ın öğretmeni ve danışmanıdır. 1030 yılında doğmuş, 6 Ekim 1101'de ölmüştür.

Şartrölü Bruno

Almanya'nın Köln şehrinde zengin bir aileye mensup olarak doğduğu rivayet edilir. Eğitimini sürdürmek için Fransa'nın Reims şehrine gelmiştir ve burada 30 yıl kadar yaşamıştır. 1057 yılında okumuş olduğu okula müdür olarak atanmış, 20 yıl boyunca sanat ve din dersleri vermiştir.

1067 yılında Reims piskoposu Gervais de Belleme ölünce yerine geçen Manasses de Gournay'ın baskılarına dayanamayıp 1080 yılı Şubat ayında Lyon şehrine gitmiştir. Bu olay Papa VII. Gregoire'ın kulağına gidince Papa Reims başpiskoposunu görevden almıştır. Görev Aziz Bruno'ya teklif edilmişse de kabul etmemiştir. Elindeki malları fakirlere dağıtarak iki arkadaşı ile birlikte inzivaya çekilip dua etmek için 1083 yılında Burgonya'ya gitmiştir. Burada Aziz Robert de Molesmes kendisine keşişlik vermiş ve bir süre burada kalmıştır.

Aziz Bruno keşişlik ve tanrıyı arama fikri cazip geliyordu. Grenoble papazı Aziz Hugues de Châteauneuf kendisine Şartröz Dağlarında inzivaya çekilmeyi önermiştir. Burada 6 yıl inzivada yaşamıştır.

1091 yılında Reims'den eski öğrencisi olan Papa II. Urban kilisedeki reformlar konusunda danışmak üzere kendisini Roma'ya çağırmıştır.

Aziz Bruno keşiş hayatının özlemi ile 1092 yılında Roma'yı terkedip Calabria'da inzivaya çekildi.

Aziz Bruno burada dokuz yıl sonra 1101 yılında Santo Stefano del Bosco Manastırında öldü.

19 Temmuz 1514'te aziz ilan edildi.

Aziz Bruno'nun efsanesi Eustache Le Sueur'un yapmış olduğu 22 tabloda anlatılmaktadır.

Hristiyan sanatında kendisi elinde bir kafatası ile tasvir edilir.

Aziz Bruno