Bruce Perens açık kaynak topluluğunun lideridir. Açık Kaynak Tanımı'nın yaratıcısı olan Perens aynı zamanda, açık kaynak ve manifestosunun ilk resmi duyurusunu yapmıştır. Eric S. Raymond ile birlikte Open Source Initiative'in yarı kurucusudur. 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının daveti ile Birleşmiş Milletler Bilgi Toplumu Dünya Zirvesinde açık kaynağı temsil etmiştir.

Bruce Perens 2005 yılındaki Tunus'ta yapılan Dünya Zirvesi olan Information Society'deki 'Özgür/Açık kaynak yazılım çözüm mü?' konuşması. (Bruce'un sağında Richard Stallman bulunmaktadır.)

Günümüzde Perens, hala aktif olarak açık kaynağı bazı ülke valiliklerinde ve çokuluslu şirketlerde temsil etmektedir.

Perens Richard Stallman'ın özgür yazılım felsefesine karşın, kaygılı kişilerin özgürlükten çok kârı düşünmeleri ve açık kaynak ile özgür yazılımın aynı fenomenin sadece iki yolu olduğunu düşünmektedir. Stallman[1][2] ve Raymond[3] bu fikre katılmamaktadır.

Perens eski Debian Proje Lideri, Software in the Public Interest'in kurucusu, Linux Standard Base projesinin kurucusu ve proje lideri, BusyBox'un yazarı ve UserLinux projesinin kurucusudur. Ayrıca, Bruce Perens'in Açık Kaynak Serisi isimli kitap serisininde yazarıdır.

Perens, bir GNU/Linux belgeseli olan Revolution OS'ta da boy göstermiştir.

Haziran 2005'ten Aralık 2007'ye kadar SourceLabs'ta çalışan Perens, şu an Kilobot'un CEO'sudur.

Açık Kaynak Tanımı'nın yaratılışı

değiştir

Perens ilk olarak Açık Kaynak Tanımı'nı Debian Sosyal Sözleşmesi'nin bir parçası olan Debian Özgür Yazılım Yönergesi'nde yaratmıştır. Debian Sosyal Sözleşmesi'nin bir taslağını 1997 yılının Haziran ayında sadece Debian geliştiricilerine açık olan debian-private mail listesinde yayınlamıştır. Debian geliştiricilerinin tartışarak geliştirdikleri ve değiştirdikleri taslak ay sonuna yayınlanmıştır.

Açık Kaynak Tanımı ilk olarak 9 Şubat 1988'de Slashdot[4] üzerinde olmuştur fakat Slashdot'ta bulunan linkinin bozuk olması nedeniyle 10 Şubat'ta Linux Gazette'de[5] yer almıştır.

Kaynakça

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir