Brigid

Brigid Kelt doğa tanrıçalarındandır. İrlanda'da ana tanrıçalardan biri olarak görülür.Dagda'nın kızıdır. Galya'da ismi Brigantia'dır. Hristiyanlıktan sonra da saygı görmüş ve azize olarak kabul edilmiştir..