Brandon, Manitoba


Brandon, Kanada'nın Manitoba eyâletinin güneybatı kısmında yer alan bir kenttir. Brandon, sahip olduğu 40.000'e yakın nüfusla, eyâlet nüfusunun %60'tan fazlsını barındıran Winnipeg'in ardından Manitoba'nın en büyük ikinci kentidir. Kent, içinde bulunduğu Westman bölgesi için merkez durumundadır. Tarım, geleneksel olarak Brandon'ın sahip olduğu en büyük endüstri koludur. Bunun yanında Brandon'ın, Westman bölgesinin yönetsel ve perakende satım merkezi olması kent ekonomisinin sahip olduğu diğer önemli endüstri alanlarını oluşturur.

Brandon, Manitoba'nın yeri

Kentte, Brandon Üniversitesi (Brandon University) bulunmaktadır.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir