Boztepe Höyüğü

Boztepe Höyüğü, Diyarbakır ili Bismil İlçesi'nin 8 km. doğusunda yer alan bir höyüktür.[1]

Arkeolojik Höyük
Adı: Boztepe Höyüğü
il: Diyarbakır
İlçe: Bismil
Köy: Merkez
Türü: Höyük
Tahribat:
Tescil durumu:
Tescil No ve derece:
Tescil tarihi:
Araştırma yöntemi: Kazı

KazılarDüzenle

Höyükte Bradley Parker başkanlığında, ODTÜ TAÇDAM eşgüdümünde, Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP) ile Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi çerçevesinde, 1999 yılında tek bir sezonluk kazı çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalarda 11 açma ve iki sondajda çalışılmıştır.[1]

TabakalanmaDüzenle

En üstteki Helenistik Dönem yerleşmesi, höyük üstüne kurulu olan günümüz köyü nedeniyle oldukça fazla tahribata uğramıştır. Daha alttaki Demir Çağı yerleşim de benzer şekilde höyükten toprak alınması ve Klasik Dönem'e ait çukurlar tarafından tahrip olmuştur. Höyükte görece en iyi korunan tabakalar Halaf Dönemi yerleşmesine ait tabakalardır.[1]

BuluntularDüzenle

Halaf dönemi yerleşmesi için belirgin bir mimariden söz edilmemektedir. Halaf Dönemi çanak çömleği, basık, dışa eğik düz kenarlı kaplar, küresel ve yuvarlak ağızlı, boyunlu çömlekler ile çok sayıda minyatür vazodan oluşmaktadır. Bezemede karakteristik Halaf motifleri kullanılmıştır. Ayrıca kaba ve bezemesiz kaplar da bulunmaktadır.[1]

Kazılar sırasında dört Halaf mezarı açılmıştır. Gömütler doğu – batı yönünde, yüzleri doğuya bakacak biçimde ve bacaklar karna çekilmiş olarak gömülmüştür. Hiçbir mezarda gömüt armağanı bulunmamıştır.[1]

Kazılarda ortaya çıkarılan bir Demir Çağı konutunun hemen dışında bir çocuk mezarı bulunmuştur. Güneydeki başı doğuya dönük olarak gömülmüş ve yanına deniz kabuğundan bir kolye, iki bronz bilezik ve bir demir hançer bırakılmıştır.[2]

Hayvan kemiği buluntularının % 52'si domuz, % 22'si sığır, % 19'u koyundur. Yeni Asur Dönemi tabakasında evcil domuz en fazla hayvan buluntusudur.[2]

DeğerlendirmeDüzenle

Demir Çağı yerleşmesi Asur İmparatorluğu tarafından Asur eyalet sistemine bağlanmış, Boztepe'nin yer aldığı vadiyi kolonileştirme politikasının bir bölümü olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda yüzey araştırmalarında ve kazılarda Erken Demir Çağı çanak çömleği buluntusuna ulaşılmamıştır. Ele geçen buluntular ve radyokarbon tarihleme yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre Boztepe, vadinin işgal edilmesinden ve eyalet merkezi Tuşhan'ın teşkilinden bir süre sonra kurulduğu anlaşılmaktadır.[2]

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle