Boy (antropoloji)

Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen ataerkil, geleneksel topluluğa boy denir.

Boy boyladı, soy soyladı (Dede Korkut)

Eski Türkçe bod sözcüğünden, Oğuz Türkçesinde sık görülen d~y dönüşümüyle boy hâlini almıştır. Anlamı duruş. Karşılaştırma için: Arapçadan alıntı kavim (duruş) sözcüğü.