Bostanzade Yahya Efendi

Bostanzade Yahya Efendi (ö. 1639), Osmanlı alim ve müellifi. Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed Efendi'nin oğludur.[1] 1594 yılından itibaren çeşitli medreselerde müderrislik yapan Bostanzade Yahya, 1601-1614 yılları arasında ise kadılık yaptı.[2]

EserleriDüzenle

  • Gül-i Sad-berg
  • Mir’âtü'l-ahlâk
  • Tuhfetü'l-ahbâb (Târîh-i Sâf)
  • Fî Beyâni Vak a-i Sultan Osman

KaynakçaDüzenle

  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 06; sayfa: 311
  2. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 06; sayfa: 312