Bostanzade Yahya Efendi

Önemli Kişiler

Bostanzade Yahya Efendi (ö. 1639) Osmanlı alim ve müellifi. Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed Efendi'nin oğludur.[1] 1594 yılından itibaren çeşitli medreselerde müderrislik yapan Bostanzade Yahya 1601-1614 yılları arasında ise kadılık yaptı.[2]

Eserleri

değiştir
  • Gül-i Sad-berg
  • Mir’âtü'l-ahlâk
  • Tuhfetü'l-ahbâb (Târîh-i Sâf ve Duru Tarih adlarıyla da bilinir.)
  • Fî Beyâni Vak'a-i Sultan Osman

Kaynakça

değiştir
  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 06; sayfa: 311
  2. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 06; sayfa: 312