Bomba atar

bomba atmak amacıyla kullanılan silahlar
(Bombaatar sayfasından yönlendirildi)

Bomba atar, bomba atmak amacıyla kullanılan silahlara denir. Bomba atarların kullanım nedeni, bombayı elle yapılan atışa oranla daha uzağa, daha hızlı ve daha hatasız bir biçimde atabilmeleridir.

Bir Amerikan askerinin elinde görülen tüfeğe monte edilmiş M203 bomba atar

Genelde tüfeklere monte edilen bu silahların, Tüfek Altı Bomba Atar, Tamburlu Bomba Atar ve Otomatik Bomba Atar gibi türleri vardır.