Bolognalı Proculus

İtalyan aziz

Bolognalı Aziz Proculus ya da Asker Aziz Proculus (İngilizce:Saint Proculus of Bologna veya Saint Proculus the Soldier; ö. 304) bir İtalyan azizi. Bologna'da Diocletianus komutası altında Antik Roma zamanında bir subay olduğu söylenir. Bolognalılar onu antik zamanlardan beri saygı içinde anmaktadırlar.

Bir Aziz Proculus heykeli.