Bodrum (mimarlık)

bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümü
Bir bodrum örneği

Bodrum, bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümüdür. Genellikle az kullanılan eşyayı saklamak üzere kullanılır. Nemli iklimin görülmediği yerlerdeki hemen tüm çağdaş yapılarda bulunmaktadır.