Boşimanlar

Boşimanlar, Afrika kıtasının güney bölgelerinde yaşamakta olan bir halktır. Güney Afrika'da yaşayan ve Pigmeler ile bağıntısı olan göçebe bir halktırlar. Hotantolar ile beraber Khoisanların temsilcilerinden sayılan Boşimanlar, kısa boylu (1,55 m'den kısa) yoğun kıvırcık saçlı olmaları ile bilinirler. Kuzey ve batı topraklarıyla birlikte Kalahari Çölü'nde de varlıklarını sürdürürler. Sayıları yaklaşık 50.000'dir; ancak melezleşmemiş Boşimanların sayısının yalnızca 1.000-2.000 olduğu sanılmaktadır. Başlarında bir şef olmak üzere, 40'ar kişilik gruplar hâlinde göçebe hayatı sürdürürler. Evleri genellikle mağaralardır veya ağaç dallarından yapılmış barınaklardır. Fizyolojik ve bedensel özellikleri, sarı ırkından olan özellikleri hatırlatır. Güney Afrika'da boy gösteren ilk halk olmamakla beraber, kıtanın en eskilerinden sayılmaktadırlar. Daha önceleri, Zambezi'nin güneydeki tüm yerlere yayılmışlarken, ovalara hükmetmeye başlayan Bantular tarafından güney yerlerine sürülmüş, daha sonra da 17. yüzyıl'da Avrupa halklarından gelenler tarafından tekrar kuzeye sürülmüşlerdir. Günümüzde ise, nüfusları büyük sayılabilecek ölçüde azalmışlardır. 1990'lı yılların başlarına kadar, sadece Namibya ve Angola'nın bozkırlarında 50000 civarı Boşiman yaşardı. Hotanto diliyle bağıntılı olan dilleri ise şaklamalı ve genizsi sessizleriyle dikkati çeker. Tarım, hayvancılık vb. ile uğraşmayan Boşimanlar, av hayvanlarını izleyerek ve su olan yerlere doğru, yerlerini değiştirirler.

Boşimanlar
Toplam nüfus
1000-2000

Boşiman SanatıDüzenle

Afrika'nı güneyinde, Rodezya-Kap arası bölgelerde ortaya çıkan, kayalar üzerine çizilmiş resim ve gravürlerin medyana getirdiği türdeş bütünlüklüğün, önemli bir bölümünün Boşimanlarca yapıldığı tahmin edilmektedir.

Genelde kısa boyutlarda (30 cm civarnda) hazırlanan gravürlerde görülen konu, hayvan tasvirleridir. Kayaların altındaki barınakları süsleyen resimlerin coğrafik dağılımları, gravürlerinkinden çok farklıdır. (Güney bölgelerde her yanda rastlanırlar, ancak bunlarla ilişkili arkeolojik çalışmalar şimdilik sonuçlanmamıştır.) Birtakım olayları anlatan, insan ve hayvan figürlerinin beraberce kullanılan bu resimler, doğalcı (natüralist), canlı ve hareketli bir anlayış ile gerçekleştirilmiştir.

Boşiman sanatının tarihlendirme çalışmaları, tüm buzul sonrası kaya resmi işlemeciliklerinden daha zor sorunlar ortaya koyar: Boşimanların eski geleneksel tarzları, yüzyıllar boyunca hiç değişmemiştir. 20. yüzyıla kadar kayaları, tıpkı Avrupalıların 17. yüzyıl'daki ziyaretlerinden önce yaptıkları gibi süslemeye girişmişlerdir. Yaşamış oldukları yerlere hangi zamanda yerleştikleri henüz bilinmediği için, duvar süsleme işine de hangi tarihte başladıkları bilinmemektedir. Philip Cave'de meydana çıkarılan parçaların "Karbon 14 yöntemi" ile gerçekleştirilen incelemeler sonunda M.Ö. 1480 yılından oldukları anlaşılmıştır.

Birbirinden ayrı dönemleri gösteren değişik tarzlarda yapılmış olan çizimlerde görülen başlıca kesitler arasında şunları sayabiliriz: En eski (Altın çağları) sayılan çizimlerdeki barış sahneleri, silahları Boşimanların silahlarından farklı; savaşçı toplulukların (Tahminen Bantular), harekatı ile ilgili kesitler, 17. yüzyıl'da sömürgecilik yılları ile ve sonraları 19. yüzyıla uzanan süreç ile ilgili sahneler.