Boğaziçi Kanunu

18 Kasım 1983 tarih ve 2960 sayılı kanun. İstanbul Boğaziçi alanının kültürel ve tarihsel değerlerini koruyabilmek, doğal güzellikleri koruyabilmek, bu alanda nüfus yoğunluğunu sınırlandırmak ve bu alandaki imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek amacıyla kamu yararı gözetilerek çıkarılan kanundur.

Boğaziçi, Türkiye

KaynakçaDüzenle

  1. Büyük Larousse Ansiklopedisi, 1986, 4. cilt s. 1754