Blut und Ehre (Türkçe: Kan ve Onur), nasyonal sosyalistlerin gençlik teşkilatı Hitler Gençliği'nin 1926'dan 1945'e kadar kullanmış olduğu slogandır.

Bu slogan, nasyonal sosyalizmin temelini oluşturan başlıca ilkelerden bir tanesiydi. Alman ırkçılığının ideoloğu Alfred Rosenberg, bu sloganın aynısını taşıyan Blut und Ehre isimli bir kitap yazmıştı. Bu kitap, Alman nasyonal sosyalistlerin ırk kavramı konusundaki görüşlerinin doktrini olmuştu. Rosenberg kitabında Alman ırkının yabancı ırklar tarafından bozulmasına karşı, saf kan Alman ırkından oluşan homojen bir toplumun inşa edilmesi ve diğer ırklarla kaynaşmamış bu üstün toplumun korunumu hakkında görüşlerini belirtiyordu. Nasyonal sosyalistler, yabancı ırklardan ayrılan saf kan topluma bir onur bahşetmişlerdi.