Blok (periyodik tablo)

Blok, elementlerin, değerlik orbitallerinin türüne göre gruplandığı periyodik tablo kısımlarıdır. Değerlik orbital türleri olan s, p, d ve f; periyodik tablodaki bloklara da kendi isimlerini vermiştir ve dolayısıyla periyodik tablo; s bloku, p bloku, d bloku ve f bloku olmak üzere dört bloktan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, hipotetik bir g bloku kavramı da vardır. Kavramı ilk olarak Charles Janet, nappe (Fransızcada "katman") kelimesiyle ifade etmiştir.[1]

Periyodik tablonun blokları
1s
2s                         2p 2p 2p
3s                         3p 3p 3p
4s               3d 3d 3d 3d 3d 4p 4p 4p
5s               4d 4d 4d 4d 4d 5p 5p 5p
6s 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 5d 5d 5d 5d 5d 6p 6p 6p
7s 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 6d 6d 6d 6d 6d 7p 7p 7p

Kaynakça değiştir