Blastula

Hayvanlarda erken embriyonik gelişim sırasında oluşan hücre küresi

Embriyo gelişiminde, embriyonik hücrelerin oluşturduğu, ortası sıvıyla dolu hücresel yapı.

Blastulasyon. 1- morula, 2- blastula

Ayrıca bakınız değiştir