Biyoerozyon

Biyoerozyon yeryüzünde canlılar tarafından meydana getirilen aşınım.

Derin ve kayalık kıyılarda yaşayan bir takım canlılar (lamellibranchiata, gastropada, sponcia, atropoda... türü bazı hayvanlar ile al ve liken türü bazı bitkiler) tarafından meydana getirilen ve çeşitli biyoerozyon şekillerinin oluşmasına yol açan aşındırmalar biyoerozyona örnektir. Bitkilerin kök sistemleriyle çevre kayaçları mekanik yoldan parçalamaları, solucan, karınca ve köstebek gibi hayvanların zeminde oluşturdukları boşluklar vasıtasıyla meydana getirdikleri mekanik parçalanmalar (fiziksel parçalanmalar) ve insanların, hafriyat yoluyla açık maden işletmelerinde yaptıkları aşındırmalar biyoerozyona diğer örnekler olarak gösterilebilir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ HOŞGÖREN, M. Yıldız (2014). Jeomorfoloji Terimler Sözlüğü (2 bas.). İstanbul: Çantay Kitabevi. s. 40. ISBN 978-975-9060-85-5. 

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle