Bitümlü kömür

Bitümlü kömür veya siyah kömür, bitüm adı verilen katran benzeri bir madde içeren nispeten yumuşak bir kömür türüdür. Linyit kömüründen daha kaliteli olup antrasit kömüründen daha düşük kalitededir. Çoğunlukla linyite uygulanan yüksek bir basınç sonucu elde edilmektedir. Bitümlü kömür siyah veya bazen koyu kahverenginde olabilmektedir.

Bitümlü kömür

Kömür madenciliği endüstrisinde bu tür kömürler yüksek miktarda yer altı patlamalarına neden olabilecek tehlikeli bir gaz karışımı olan grizu salıvermesi ile bilinir. Bitümlü kömür çıkarımı dikkatli gaz izlemesi, iyi havalandırma ve uyanık bir yönetimi içeren yüksek derecede emniyet önlemleri gerektirmektedir. Karbon içeriği %45-85 arasındadır. Özgül yanma ısısı 5700-7700 kcal/kg arsındadır. Blok yapılar şeklinde kırımlara sahiptir.

Dış bağlantılar değiştir