Birleştirme (yazılım)

bilgisayarda farklı yazıları (string) birleştirmek

Concatenation (ulama), SQL'de birden fazla sütunda veya değişkende yer alan metinleri birleştirme işlemidir.

SQL'de metinler + işareti ile birleştirilir.

Örnek

"SELECT isim + ' ' + soyad as kullanici FROM tblkullanici"