Birincil izolat

Birincil izolat, enfekte olmuş bir kişiden, veya doğal ortamdan elde edilmiş, laboratuvar kökenli olmayan, mikrobiyal veya viral anlamda saf bir nümunedir. Kimya ve bakteriyolojide, izole etmek fiili, kimyasal, bakteriyel ve viral olarak saf bir nümune elde etmek demektir.